PKK Dusun

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia

Untuk menunjang kesejahteraan keluarga, Desa Semen membentuk anggota PKK Dusun. Untuk struktur organisasinya adalah sebagai berikut:

Dusun Tegalrejo

Ketua: Siti Wardatul Munawaroh

Sekretaris:

Bendahara:

Dusun Semen

Ketua: Penik Endang Fitriani

Sekretaris:

Bendahara:

Dusun Parang

Ketua: Nafiah

Sekretaris:

Bendahara:

Dusun Dewi

Ketua: Sutami

Sekretaris:

Bendahara:

Rate this ar